COVID-19 SBO RELIEF PLAN

(Tiểu thương)

Nếu lợi tức cơ sở thương mại của quý vị bị ảnh hưởng bởi COVID-19, chúng tôi có thể giúp quý vị.

  • Hoãn hoặc ngừng việc bị lấy lại nhà

  • Ngừng việc báo cáo tín dụng xấu

  • Ngừng tiền phạt trả trễ

  • Thương lượng giảm tiền thuê phố tới 50%

  • Hoãn không phải trả tiền nhà

  • ​Đại diện quý vị tại toà (chi phí riêng)

 

Thời gian có giới hạn

​LỆ PHÍ ĐẶC BIỆT

Contact Us

Thanks for submitting!