Nhận gói kích thích khẩn cấp của chính phủ ngay bây giờ

Nhiệm vụ của ALO trong cuộc khủng hoảng này là giúp các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ tồn tại bằng cách giúp quý vị tiếp cận vốn ngay lập tức

 

Chúng tôi sẽ giúp quý vị:

  • hiểu các lựa chọn của bạn

  • chuẩn bị và nộp đơn

  • quý vị có thể nhận tiền càng sớm càng tốt

 

Văn phòng Luật sư Arlington (ALO) không phải là người cho vay, nhưng chúng tôi hỗ trợ quý vị tiếp cận với sự thay đổi liên tục này trong quy trình nộp đơn SBA. Chúng tôi sẽ không tính phí quý vị bất kỳ điểm nào cho dịch vụ này.

Thông qua khoản tạm ứng cho vay khẩn cấp cho thảm họa kinh tế (EIDL) cho tiểu thương của Đạo luật CARES, chính phủ liên bang đã phê duyệt 349 tỷ đô la tài trợ khẩn cấp để giúp các tiểu thương bị ảnh hưởng bởi vụ dịch COVID-19. Bởi vì Quỹ có giới hạn nên ai nộp trước sẽ được giải quyết trước.

EIDL $ 10K Gran t : Để đối phó với đại dịch coronavirus (COVID-19), các chủ doanh nghiệp nhỏ ở tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ đủ điều kiện để đăng ký khoản vay tạm ứng cho thảm họa kinh tế lên tới 10.000 đô la (EIDL). Việc ứng trước tạm thời này sẽ cung cấp cứu trợ kinh tế cho các doanh nghiệp hiện đang bị mất doanh thu tạm thời. Kinh phí sẽ được cung cấp sau khi đơn xin cứu trợ được thông qua. Khoản vay tạm ứng này sẽ không phải trả .Bởi vì Quỹ có giới hạn nên ai nộp trước sẽ được giải quyết trước.

Đủ điều kiện :

  • EIDL Grant có dành cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ do mất doanh thu do đại dịch COVID-19

  • Doanh nghiệp nhỏ với ít hơn 500 nhân viên (bao gồm cả chủ sở hữu duy nhất, nhà thầu độc lập và người tự làm chủ), tổ chức phi lợi nhuận tư nhân hoặc các tổ chức cựu chiến binh 501 (c) (19) bị ảnh hưởng bởi COVID-19

  • Các doanh nghiệp trong một số ngành nhất định có thể có hơn 500 nhân viên nếu họ đáp ứng các tiêu chuẩn về quy mô của SBA cho các ngành đó

  • Các khoản tạm ứng cho vay trong thảm họa kinh tế sẽ được cung cấp trong vòng vài ngày kể từ ngày nộp đơn thành công và khoản tạm ứng cho vay này sẽ không phải hoàn trả - nguồn sba.gov-

Nếu bạn muốn chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đơn đăng ký của bạn, hoặc để tìm hiểu thêm email cho chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1-800-891-9190 nếu có bất kỳ câu hỏi nào.