LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Kế hoạch tài sản, di chúc sống, và luật gia đình

Các hoạt động chính của Luật sư Rose Bùi là lập di chúc sống cho khách hàng , luật gia đình và luật doanh nghiệp. Cô đại diện cho khách hàng của mình với sự chuyên nghiệp, liêm chính và sáng tạo tuyệt vời. Cô tin rằng sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai chính là phải làm tốt nhất công việc ngày hôm nay.

 

Cô Bùi có bằng Cử nhân với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh từ ISG-Paris năm 2000. Cô trở thành luật sư tại Bang California với mong muốn giúp đỡ nhiều người hơn. Với cô, quy tắc hàng đầu của một luật sư là làm việc chăm chỉ, siêng năng và áp dụng những gì tốt nhất của bản thân vào công việc.

 

Là một người Mỹ gốc Á, cô nói trôi chảy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, phục vụ tốt nhất cho cộng đồng người Việt lớn của chúng tôi tại Quận Cam, California.

Các bằng cấp hiện nay của Cô Bùi :

Tiến sỹ Luật từ trường American Heritage University.

Cử nhân Khoa học Luật tại American Heritage University

BBA về Marketing van Kinh Doanh từ trường ISG - Paris - Pháp.

image0_edited_edited_edited.jpg
Rose Bui, Esq.
American flag waving