"Do các hướng dẫn về đại dịch và xã hội của coronavirus (COVID-19). Đối với sức khỏe và sự an toàn của mọi người, chúng tôi thực hiện một hệ thống thanh toán trực tuyến dễ dàng và thuận tiện"

Thanh toán trực tuyến

Visa / MC / Discover / Amex / eCheck

Vui lòng chọn Tab Thanh toán  thích hợp 

để thanh toán đúng vào tài khoản của bạn

 

Sử dụng phương thức thanh toán Zelle

Người nhận bằng Tel #: Gọi cho văn phòng của chúng tôi để biết thông tin

Ghi nhớ: Vui lòng cho biết khoản thanh toán dành cho

phí cố định hay trả cho hóa đơn thanh toán

(Xin lỗi, chúng tôi không nhận bất kỳ Retainer Fee giữ nào sử dụng dịch vụ Zelle tại thời điểm này)