Chủ tịch Will & Trust - Của luật sư
Bảo thủ
Chứng thực

Ông Mastin chỉ có thể có một phần lớn và học tập (JD) năm 1991 từ Trường Trường Tây New England. Năm tháng, cuối năm 1991, anh Mastin có văn bản trong lúc sinh ra ở bang Massachusetts và khỏe mạnh là một trong những người ở Đại học California.

Ông Mastin Lên vào hai người:

MBA từ Đại học Massachusetts Massachusetts Amherst

Phạm pháp từ Đại học California, Berkeley

Gary và bạn và bạn, khi bạn ở trong. Anh khi nói là một phần của anh.

 

Ông Mastin phục vụ trong văn bản, văn bản, tổ chức, giáo dục và giáo dục.  

IMG_0173.jpg

Sắp có ảnh

Gary E. Mastin, Luật sư

American flag waving