Văn phòng Luật Arlington khuyên nên tuân theo các hướng dẫn của CDC và Cộng đồng Khoa học : Điều đó nằm trong tay bạn để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

  1. Rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng bằng xà phòng và nước, hoặc nước rửa tay có cồn

  2. Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng bằng tay không rửa

  3. Thực hành xa cách xã hội. Giảm hoạt động xã hội và, nếu bạn thực sự cần gặp ai đó, hãy duy trì khoảng cách 2 mét (6 feet) giữa hai bạn

  4. Nếu bạn cảm thấy không khỏe hoặc không khỏe, hãy gọi cho văn phòng bác sĩ hoặc 911 để được chăm sóc y tế

  5. "Bác sĩ và y tá ở lại làm việc cho bạn, bạn ở nhà vì họ"

  6. Thực hiện theo lời khuyên của cơ quan y tế công cộng địa phương hoặc CDC về cách bảo vệ bản thân và người khác

  7. Tôn trọng trật tự của StayAtHome cho đến khi được các quan chức chính phủ chỉ đạo

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem liên kết sau đến CDC

Bấm vào đây