COVID-19 PHO RELIEF PLAN

(Chương trình giúp chủ nhà)

Nếu thu nhập của quý vị bị ảnh hưởng bởi COVID-19, chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị.

  • Ngừng việc tịch thu nhà từ ngân hàng hoặc các chủ nợ

  • ​Ngừng việc báo cáo tín dụng xấu. 

  • Ngừng phạt vì chậm trả.

  • Thương lượng để có chương trình giảm tiền nhà tạm thời

  • ​Xin trả chậm lên tới 12 tháng (tuỳ từng trường hợp)

 

Thời gian có giới hạn

​LỆ PHÍ ĐẶC BIỆT

Contact Us

Thanks for submitting!