Nhận kích thích khẩn cấp của chính phủ ngay bây giờ

Nhiệm vụ của Arlington Law Office trong cuộc khủng hoảng này là giúp các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ tồn tại bằng cách giúp quý vị tiếp cận vốn ngay lập tức

 

Chúng tôi sẽ giúp quý vị:

  • hiểu các lựa chọn của quý vị

  • chuẩn bị và nộp đơn

  • giúp quý vị nhận tiền càng sớm càng tốt

 

Văn phòng Luật sư Arlington (ALO), chúng tôi không phải là người cho vay, nhưng chúng tôi hỗ trợ quý vị đối với sự thay đổi liên tục này trong quy trình nộp đơn SBA. Chúng tôi sẽ không tính bất kỳ điểm hoặc phí ứng dụng cho dịch vụ này.

Các khoản vay của Chương trình Bảo vệ PayCheck (PPP) có lãi suất thấp ở mức 1% và tùy thuộc vào cách bạn sử dụng số tiền mà khoản vay của bạn có thể trở được miễn nợ và không phải trả lại. Thông qua Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP) của Đạo luật CARES, chính phủ liên bang đã phê duyệt 349 tỷ đô la tài trợ khẩn cấp để giúp các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi vụ dịch COVID-19. Bởi vì quỹ của PPP bị hạn chế, ai nộp trước sẽ được giải quyết trước.

Chi tiết khoản vay và miễn nợ :

  • Khoản vay này sẽ được miễn nợ hoàn toàn nếu tiền được sử dụng cho chi phí tiền lương, tiền lãi cho các khoản thế chấp, tiền thuê nhà và các tiện ích.

  • 75% số tiền được miễn nợ phải được sử dụng cho bảng lương

  • Các khoản thanh toán cho vay cũng sẽ được hoãn lại trong sáu tháng

  • Không cần bảo đảm tài sản thế chấp hoặc cá nhân

  • Miễn nợ dựa trên việc chủ cơ sở thương mại duy trì hoặc nhanh chóng tuyển dụng nhân viên và duy trì mức lương

  • Sự miễn nợ sẽ giảm nếu số lượng nhân viên toàn thời gian giảm, hoặc nếu tiền lương và tiền công giảm

  • Khoản vay này có thời gian đáo hạn là 2 năm và lãi suất 1% - nguồn sba.gov-

                 

Nếu bạn muốn chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đơn đăng ký của bạn, hoặc tìm hiểu thêm email cho chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1- 800-891-9190 nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Nhấn vào đây để tải về mẫu đơn đăng ký Người cho vay Chương trình Bảo vệ Paycheck.