Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, chúng tôi hoạt động với một đội ngũ nhân viên hạn chế trong văn phòng làm việc. Chúng tôi muốn cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn vì có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Văn phòng luật sư Arlington
Rose Bui, Esq.
Luật sư

 

CalBarSeal Logo.png

Văn phòng Chính:

17011 Beach Blvd. Phòng 900

Huntington Beach, CA 92647

ĐT 1-800-891-9190

Fax 951-888-0607

info@arlingtonlawoffice.com

Văn phòng chi nhánh: Westminster

1-657-888-9917

​Chúng tôi có thể nói bằng những ngôn ngữ sau: Tiếng Việt. Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha

Screen Shot 2020-04-13 at 11.52.13 PM.pn
American flag waving
Screen%20Shot%202020-04-13%20at%2011.51_
Screen%20Shot%202020-04-13%20at%2011.50_
CLA Logo.png

Thanks for submitting!