BÁO CÁO KHẨN CẤP

GIẢM TIỀN THUÊ NHÀ & NGỪNG VIỆC CHỦ PHỐ ĐÒI TRỤC XUẤT TRONG DỊCH COVID-19

Trong đại dịch COVID-19 do các quan chức y tế công cộng và tiểu bang đã cấm các cuộc tụ họp công cộng lớn và ra lệnh cho mọi người ở lại nhà của họ để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus là biện pháp an toàn mà tất cả chúng ta tham gia trong nỗ lực giúp giảm bớt sự lây lan của bệnh. Kết quả là, nhiều doanh nghiệp đã mất doanh thu đáng kể hoặc đóng cửa hoàn toàn. Với luật yêu cầu "ở nhà" và tránh ra ngoài, với thu nhập ít hoặc không có thu nhập, nhiều doanh nghiệp nhỏ đã bị chậm trễ trong việc trả tiền thuê nhà. Bây giờ các cơ sở thương mại đang mang một khoản nợ không mong muốn, có nguy cơ bị mất hợp đồng thuê và cuối cùng là bị trục xuất khỏi cơ sở kinh doanh của mình. Nếu quý vị là một trong những doanh nghiệp bị ảnh hưởng như trên, hãy liên hệ với chúng tôi để có thể được giúp bảo vệ các quyền lợi ngay lập tức. Nếu chúng tôi không thể giúp đỡ được quý vị giảm tiền phố, quý vị sẽ không phải trả bất cứ lệ phí nào. 

Dưới đây là một số ví dụ về những gì chúng tôi có thể giúp quý vị trong quá trình đàm phán:

  • Xóa các tiền phạt do trả trễ

  • ​Giảm tiền thuê 

  • Cứu xét lại hợp đồng thuê hiện tại

  • Bảo lãnh cá nhân sẽ không chịu trách nhiệm quá 3 tháng

  • Vân vân...